ارتباط قوی عواطف و وضعیت مفاصل ران

ارتباط قوی عواطف و وضعیت مفاصل ران

عواطف در کدام قسمت بدن ذخیره می شوند؟ شاید از مربی یوگای خود شنیده باشید که از مفاصل لگن به عنوان گنجه عواطف دور انداخته بدن نام می‌برد. هنگامیکه بدنتان در وضعیت کبوتر (pigeon pose) تا خورده است، احتمالا به این موضوع فکر کرده‌اید که آیا این حرف درست است. کاملا بر عکس...
راه کارها و مهارت های مدیریت استرس و اضطراب

راه کارها و مهارت های مدیریت استرس و اضطراب

چگونه با مهارت های مدیریت استرس زندگی بهتر می‌شود؟ اگر مدتی هست که اضطراب دارید، پس حتما متوجه شدید که این مشکل چطور هر چند وقت یکبار بر کیفیت زندگی‌تان اثر می‌گذارد. البته حتما هم نباید دچار اضطراب شدید باشید که این مشکلات را داشته باشید. حتی اضطراب خفیف یا موقتی هم...