مقایسه آنتی بادی واکسن و آنتی بادی طبیعی پس از بیماری

مقایسه آنتی بادی واکسن و آنتی بادی طبیعی پس از بیماری

مقایسه آنتی بادی واکسن و آنتی بادی ابتلا به بیماری کرونا این مقاله بیان می‌کند که آنتی بادی‌ها چه هستند، چگونه عمل می‌کنند و آنتی بادی حاصل از واکسن با آنتی بادی حاصل از ابتلا به بیماری چه تفاوت‌هایی دارند.       آنتی بادی چیست؟ آنتی بادی‌ها پروتئین‌هایی...
عوارض بعد از واکسن کرونا و کنترل آن

عوارض بعد از واکسن کرونا و کنترل آن

واکنش ها یا عوارض واکسن کرونا در طول هفته اول توزیع واکسن کووید ۱۹، یکی از کارکنان بخش درمان کرونا، پس از دریافت واکسن، مقابل دوربین غش کرد. در همان زمانیکه این فرضیات به سرعت درباره عوارض جانبی واکسن کرونا پخش می‌شد، شواهد موجود سنکوپ وازوواگال را گزارش می‌کردند که...