۱۶ حرکت برای سرد کردن بدن بعد از ورزش

شما میتوانید پس از تمرینات ورزشی تان چند حرکت برای سرد کردن بدن انجام دهید تا بدنتان آرام شود. حرکات سردکننده و کششی احتمال آسیب دیدگی را کم میکند، جریان خون را تقویت میکند و استرس را از قلب و دیگر ماهیچه ها کاهش میدهد. بعلاوه اینکه قبل از اینکه مشغول به انجام کارهای دیگری بشوید، ضربان قلب، دمای بدن و سطح فشار خون تان را به حالت نرمال برمیگرداند. حداقل ۱۰ دقیقه از زمان ورزشتان را به سرد کردن اختصاص بدهید. مطالبی در رابطه با آن بخوانید تا یاد بگیرید چگونه باید این حرکات را انجام دهید. میتوانید از مطالب این مقاله کمک بگیرید و تمرینات مناسب خودتان را از بین آنها انتخاب کنید و با کنار هم قرار دادن آنها یک روتین ریلکس کننده به ورزشتان اضافه کنید.

 

نکاتی برای همه که هنگام سرد کردن باید رعایت کنید 

این تمرینات را با سرعت و فشار پایین نسبت به حرکات ورزشی تان، انجام دهید. به هنگام سرد کردن بدن، عمیق نفس بکشید تا اکسیژن به عضلات تان برسد، تنش از بین برود تا بدن تان آرام شود.این نکاتی را که در این بخش گفتیم از جمله: نفس کشیدن  و سرعت عمل در حرکات را در تمامی حرکات سرد کننده ایی که در ادامه خواهیم گفت رعایت کنید .

برای بزرگسالان و خردسالان

 

۱. پیاده روی و یا دوی سبک

این یکی از سر راست ترین روش های سرد کردن است. ۳ تا ۵ دقیقه آرام بدوید و بعد ۳ تا ۵ دقیقه پیاده روی سبک داشته باشید.

۲. حرکات کششی بالا تنه

۱-در حالت نشسته و یا ایستاده انگشتان دو دست تان را در هم قفل کنید و دستانتان را به سمت بالا بکشید.

۲-در حالیکه ستون فقرات تان را صاف نگه داشته اید، دستانتان را تا جای ممکن به سمت بالا و به سمت عقب بکشید.

۳-بعد دست چپ تان را روبروی دست راست تان قرار دهید طوریکه کف دستان تان رو به هم باشند. حالا دستان خود را به سمت بالا و عقب بکشید.

۴-این کار را بار دیگر در جهت مخالف انجام دهید.

۳- رو به جلو خم شدن در حالت نشسته

۱- بنشینید و پاهایتان را دراز کنید.
۲- دستانتان را بلند کنید.
۳- از ناحیه باسن خودتان را به سمت جلو خم کنید.
۴- دستان تان را بر روی پاها و یا بر روی زمین قرار دهید.
۵- ۱ دقیقه در این حالت بمایند.

رو به جلو خم شدن در حالت نشسته

۴- کشش زانو به سمت قفسه سینه

۱- رو به پشت دراز بکشید و پای چپ خود را خم کنید و یا صاف نگه دارید.
۲- زانوی راست تان را به سمت قفسه سینه بکشید و انگشتان دست تان را دور زانو قفل کنید.
۳- ۱ دقیقه در این حالت بمانید.
۴- این کار را برای زانوی مخالف تان نیز انجام دهید.
۵- برای هر زانو دو تا سه بار این کار را انجام دهید.

کشش زانو به سمت قفسه سینه

۵-دراز کشیدن به حالت پروانه

۱- به پشت دراز بکشید و در حالیکه زانوهایتان به سمت بیرون است کف پاهایتان را بهم بچسبانید.
۲- دستان خود را کنار بدنتان و یا بالای سرتان قرار دهید.
۳- ۵ دقیقه در این حالت بمانید.

 
 

۶- حالت بچه

۱- از حالت رومیزی به عقب بروید تا روی پاشنه های خود بنشینید. دستان خود را در کنار بدن و یا در سمت جلو قرار دهید.
۲- اجازه دهید قفسه سینه تان سنگین شود و بعد نفس عمیق بکشید.
۳- پیشانی خود را بر روی زمین قرار دهید.
۴- ۱ تا ۳ دقیقه در این حالت بمانید.

دراز کشیدن به حالت پروانه

پس از دویدن

 

۷- کشش عضلات چهار سر ران در حالت ایستاده

۱- بایستید و زانوی راست تان را به سمت عقب خم کنید تا جایی که پاشنه پای تان به باسن تان برسد.
۲- مچ پای تان را با یک یا دو دست بگیرید.
۳- دو زانوی خود را در کنار یکدیگر نگه دارید و نگذارید زانوی تان به سمت بیرون منحرف شود.
۴- ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید.
۵- این کار را برای پای دیگرتان نیز انجام دهید.
۶- برای هر پا ۲ تا ۳ بار این تمرین را انجام دهید.

کشش عضلات چهار سر ران در حالت ایستاده

۸-حالت سگی رو به پایین

۱- از حالت رومیزی یا پلانک در حالیکه ستون فقرات خود را صاف نگه داشته اید، ران های خود را به سمت بالا و به سمت عقب حرکت بدهید.
۲- انگشتان دست تان را با فاصله از هم بر روی زمین بگذارید و وزن تان را بر روی دو دست تقسیم کنید.
۳- هربار که با هردو پایتان رکاب میزنید، یکی از پاشنه هایتان را بر روی زمین فشار دهید.
۴- این حرکت را ۱ دقیقه انجام دهید

حالت سگی رو به پایین

۹-حرکت سر به سمت زانو

۱- در حالت نشسته پای راست تان را دراز کنید و پای چپ تان را جمع کنید بطوریکه کف پای چپ تان مماس با کشاله ران پای راست تان باشد.
۲- در حالیکه دستان تا را به بالای سرتان میبرید، استخوان سینه تان را موازی با قسمت داخلی پای راست تان قرار دهید.
۳- باسن خود را به سمت جلو خم کنید و دست ها را بر روی بدن و یا بر روی زمین قرار دهید.
۴- ۱ دقیقه در این حالت بمانید.
۵- و بعد با پای دیگر این کار رانجام دهید.

حرکت سر به سمت زانو

مخصوص سالمندان

 

۱۰- خم شدن در حال ایستاده

۱- در حالت ایستاده به آرامی به سمت جلو خم شوید.
۲- ستون فقرات خود را شل کنید و اجازه دهید سنگینی سرتان شما را به سمت پایین ببرد، میتوانید زانوهایتان را کمی خم کنید.
۳- دستان خود را بر روی زمین بگذارید یا آرنج های مخالف خود را از جلو و یا از پشت ران هایتان نگه دارید و یا اینکه دست هایتان را بر روی کمرتان به هم قفل کنید.
۴- ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید.

خم شدن در حال ایستاده

۱۱- کشش شانه

۱- در حالت نشسته یا ایستاده آرنج خود را بلند کنید و دست تان را نزدیک گردن و یا ستون فقرات خود نگه دارید.
۲- دست چپ خود را بر روی آنج راست تان بگذارید تا بتوانید دست راست تان را به ارامی به سمت پایین ستون فقرات ببرید.
۳- برای سخت تر کردن کشش، بازوی چپ تان را کنار بدن تان بیاورید و دست چپ خود را بالا ببرید تا بتوانید دست راست خود را بگیرید.
۴- از یک حوله و یا نوار کمک بگیرید تا بتوانید بیشتر به سمت جلو بروید.
۵- ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید.
۶- در حالت مخالف نیز آنرا انجام دهید.

 

 

۱۲- قرار دادن پاها بر روی دیوار

۱- روبروی دیوار بنشینید.
۲- در حالیکه به پشت دراز کشیده اید پاهای تان را در امتداد دیوار بالا ببرید.
۳- باسن خود را بر روی دیوار و یا چند سانتیمتر دورتر نگه دارید.
۴- بازوهای تان را در کنار بدن، روی شکم و یا بالای سر خود نگه دارید.
۵- ۵ دقیقه در این حالت بمانید.

 

 

۱۳- حالت جسد

۱- به پشت دراز بکشید و دستان تان را در کنار بدن خود قرار دهید، کف دست هایتان رو به بالا باز باشد و درحالیکه انگشتان پایتان به طرفین متمایل شده است، پاهایتان را کمی بیشتر از عرض باسن تان باز کنید.
۲- بدن تان را شل کنید و هر گونه تنش را رها کنید.
۳- در حالیکه نفس عمیق میکشید بگذارید سنگینی بدن تان کاملا بر روی زمین باشد.
۴- ۵ دقیقه و یا بیشتر در این حالت بمانید.

حالت جسد

مخصوص کودکان

 

 

۱۴- پیچش ستون فقرات

۱- به پشت دراز بکشید و دست چپ خود را باز نگه دارید و یا خم کنید.
۲- زانوی راست تان را به سمت قفسه سینه جمع کنید.
۳- بازوی راست خود را به پهلو دراز کنید و دست چپ خود را به سمت بیرونی زانوی راست خود قرار دهید.
۴- به آرامی به سمت چپ بچرخید.
۵- ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید.
۶- و بعد در جهت مخالف آنرا انجام دهید.
 

 

۱۵- درجا بزنید و با دستان تان دایره بکشید

۱- درحالیکه که دستان خود را تا ارتفاع شانه هایتان به سمت بیرون باز کرده اید، در جا بزنید.
۲- ۸ تا ۱۰ بار به سمت جلو با دستان تان دایره بکشید.
۳- اینبار ۸ تا ۱۰ بار به سمت عقب این کار را انجام دهید.

 

۱۶- لرزش بدن

۱- ابتدا به آرامی دست راست تان و بعد دست چپ تان و در نهایت هر دو دست تان را همزمان بلرزانید.
۲- سپس پای راست و بعد پای چپ تان را بلرزانید.
۳- بعد سر، باسن و در نهایت کل بدن تان را بلرزانید.
۴- هر قسمت از بدن را ۱۵ ثانیه بلرزانید.
 
 

 

مزایای سرد کردن بدن بعد از ورزش

  • حرکات سرد کننده، پروسه ریکاوری بدن را آغاز میکنند، انعطاف پذیری را افزایش میدهند و باعث ریلکس شدن بیشتر بدن میشوند.
  • سرد کردن تدریجی بدن به جریان خون شما کمک میکند و از تجمع خون در رگ ها که باعث سرگیجه میشود، جلوگیری میکند.
  • سرد کردن باعث میشود که دمای بدن، فشار خون و ضربان قلب به سطح نرمال برگردند.
  • کشش ماهیچه ها وقتیکه هنوز گرم هستند کمک میکند که تجمع اسید لاکتیک کم شود و احتمال گرفتگی و سفت شدن عضلات کاهش پیدا کند.
  • علاوه بر اینها کشش عضلات، باعث کشیده شدن بافت همبند اطراف مفاصل تان میشود و همچنین تحرک را افزایش و دامنه حرکتی را بهبود میبخشد.
  • همه اینها عملکرد و انعطاف کلی بدن تان را بهبود میبخشد، کمک میکند که احساس بهتری داشته باشید، کمک میکند که سطح عملکردتان را بالا ببرید و احتمال آسیب دیدگی را کاهش میدهد.

 

چه زمانی به سراغ یک مربی برویم

اگر میخواهید تغییراتی در تمرینات ورزشی تان اعمال کنید و یا اینکه سطح آنها را بالا ببرید، بهتر است به دنبال یک مربی ورزشی باشید.
یک مربی تمرینی مطابق با نیاز بدن تان تمرینات سردکننده مخصوصی به شما میدهد. مربی به هنگام تمرین دادن، آسیب دیدگی های بدن و اهدافی را که در ذهن تان دارید را مدنظر قرار میدهد.
یک مربی حرفه ای به شما اطمینان میدهد که تمرینات تان را درست انجام میدهید و بازخوردهای ارزشمندی را به شما ارائه میدهد که در نتیجه این توصیه ها ایمنی بالا میرود و پتانسیل تان برای انجام حرکات ورزشی بیشتر میشود.

 

سخن پایانی

برای موفق شدن زمانی را پس از ورزش، به سرد کردن تدریجی اختصاص بدهید. این کار موجب ریکاور شدن بدن و تنظیم سیستم آن میشود و کمک میکند که بدن تان به آرامی به شرایط نرمال روزمره برگردد.
سعی کنید انرژی کافی داشته باشید تا بدون اینکه فشار زیادی به خودتان وارد کنید بتوانید تمرینات سرد کردن را بطور کامل انجام دهید. تا جایی که توانایی دارید انجامش بدهید و اصلا به زور این کار را نکنید.
در روزهایی که حس فعالیت و انرژی کافی ندارید، قسمت تمرینات ورزشی را کنار بگذارید و بر روی حرکات سرد کننده و ریلکس کننده تمرکز کنید زیرا این کار برای ذهن و بدن تان مفید است.
 
 
 
منبع  :