روزه گرفتن با آب یا همان روزه آب

روزه گرفتن با آب یا همان روزه آب

روزه گرفتن با آب یا همان روزه آبی چیست؟ روزه گرفتن با آب ، یعنی شما همانند یک فرد روزه دار از خوردن و آشامیدنی هرچیزی خودداری می کنید به جز نوشیدن ، آب !!! یکی از مفید ترین و موثرترین انواع گرفتن روزه برای سلامتی این سبک روزه گرفتن است که بسیار ریشه تاریخی دارد، فرض...