بهترین آب نوشیدنی برای حیوانات خانگی

بهترین آب نوشیدنی برای حیوانات خانگی

  به این پیش فرض که سگ ها و گربه های در سطح شهر از آب های دست دوم و گاهی آلوده استفاده می کنند دلیل نمی شود که به آب آشامیدنی حیوانات خانگی توجه نکنیم. حیوانات خانگی ما ( سگ ، گربه ، انواع پرنده ها :طوطی ها و غیره ) نیاز به رسیدگی ویژه در بخش آب خوراکی خود دارند...