هر آبی آب معدنی نیست

هر آبی آب معدنی نیست

تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی      با اینکه بیش از ۶۰% آب های بسته بندی شده در بازار ایران آب معدنی هستند اما همچنان شما با عبارت آب آشامیدنی بروی بطری ها آب مواجه می شوید! متاسفانه در باور و شناخت عموم مردم هر آب که در بسته بندی و لیبل خورده در بازار فروخته...
دلایل نوشیدن آب معدنی

دلایل نوشیدن آب معدنی

آب معدنی طبیعی   آب معدنی طبیعی آبی است که به دلایل زیر با آب آشامیدنی قابل تفکیک است :  با رعایت کلیه اقدام های احتیاطی برای  جلوگیری از هرگونه آلودگی یا تاثیرات خارجی روی کیفیت آن از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط حفاری شده از سفره های اب زیر زمینی به دست می...